Cuvânt introductiv

LACS ET RISQUES: UN ESSAI DE TYPOLOGIE
L. Touchart

VULNERABILITATE ŞI RISCURI ASOCIATE PROCESELOR GEOMORFOLOGICE ÎN PLANNINGUL TERITORIAL.
I. A. Irimuş

CATEGORIILE DE ATRIBUTE CE DEFINESC EVENIMENTELE EXTREME. UN PUNCT DE VEDERE
V. Sorocovschi

TEHNICILE ALTERNATIVE LA SISTEMELE CLASICE DE CANALIZARE ŞI ROLUL LOR ÎN DIMINUAREA RISCULUI LA INUNDAŢIILE PLUVIALE URBANE
Liliana Zaharia

THE CHALLENGE OF INTERDISCIPLINARITY IN INTEGRATED RISK ASSESSMENT
Dana Goţiu, V. Surdeanu

SEMNIFICAŢIA SINERGISMULUI RELIEF-SUBSTRAT GEOLOGIC PENRU DIAGNOZA RISCULUI GEOMORFOLOGIC. STUDIU DE CAZ: BAZINUL MORFOHIDROGRAFIC ARVAN (ALPII FRANCEZI)
Florina Grecu

ABORDAREA MICROSCALARĂ A FENOMENELOR GEOMORFOLOGICE DE RISC. STUDIU DE CAZ: DEPRESIUNEA CHIUZBAIA
S. Filip, Şt. Bilaşco

PRECIPITAŢII EXTREME ÎN PODIŞUL DOBROGEI DE SUD ŞI ÎN SPAŢIUL LITORAL ADIACENT. STUDIU DE CAZ – PLOAIA DIN 28 AUGUST 2004
S. Cheval, T. Breza, Mădălina Baciu, Diana Bostan

EVOLUŢIA TEMPERATURII AERULUI ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEŞ–TISA, ÎN PERIOADA 1961–2005
T. Tudose, F. Moldovan

SITUAŢII DE VREME SEVERĂ CAUZATE DE PRODUCEREA PRECIPITAŢIILOR ABUNDENTE: INUNDAŢIILE DIN BANAT, APRILIE 2005
C. Nichita, Elza Hauer, Adina-Eliza Croitoru

FENOMENE DE RISC ASOCIATE VIITURILOR PROPAGATE PE RÂUL TÂRNAVA MARE ŞI PE AFLUENŢI ÎN CURSUL LUNII AUGUST 2005
K. Konecsny , Felicia Mătiuţ

RISCURI PRIVIND EVOLUŢIA MEZOTERMIEI ÎN LACURILE SĂRATE DE LA SOVATA
Gh. Şerban, M. Alexe

RISCURILE ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN CONUL CIOMADULUI
G. Pandi

RISCURI INDUSE NATURAL ŞI ANTROPIC ÎN CULOARUL SOMEŞULUI ÎNTRE DEJ ŞI ŢICĂU
Hosu Maria

DISFUNCŢIONALITĂŢI ALE SISTEMELOR DE GOSPODĂRIRE A APEI ÎN ORAŞELE DIN CULOARUL MUREŞULUI DINTRE REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE
H.-V. Conţiu

GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE FLOOD HAZARD IN THE AREA BETWEEN THE RIVERS PO, SECCHIA AND PANARO (PO PLAIN, NORTHERN ITALY)
D. Castaldini

ROLE OF GEOGRAPHICAL CONDITIONS IN RECENT FLOODS IN CZECH REPUBLIC
J. Kolejka

CRISES LATENTES ET CRISES REVELEES. LE CAS DU RISQUE INONDATION DANS LE DELTA DU RHONE
B. Picon

THE EFFECT OF THE CATASTROPHIC INUNDATIONS FROM SIRET RIVER’S LOWER BASIN (ROMANIA) FROM JULY 2006 IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CLIMATIC CHANGE
Gh. Romanescu

PROJECTED CHANGES OF CLIMATE MEANS AND VARIABILITY IN THE UPPER AND MIDDLE DANUBE CATCHMENT WITH RESPECT TO THE HYDROLOGICAL RISKS
J. Mika, C. Máthé, Vera Schlanger

ANALIZA STATISTICĂ A DEBITELOR MAXIME ANUALE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC MONTAN AL ARIEŞULUI
V. Arghiuş

HISTORICITE DES REPRESENTATIONS SOCIALES DU RISQUE SISMIQUE. UNE INSCRIPTION CULTURELLE ET PSYCHOSOCIALE DANS LE CONTEXTE ROUMAIN
Andreea Gruev-Vintilă

PERCEPŢIA RISCURILOR INDUSE DE INUNDAŢIILE DIN BAZINUL NIRAJULUI
V. Sorocovschi, I. Mac

Recenzii şi rapoarte