Cuvânt înainte

SISTEME GEOGRAFICE LA RISC
I. Mac, D. Petrea

RISCUL DE MEDIU ŞI METODOLOGIA STUDIERII LUI. PUNCTE DE VEDERE
Octavia Bogdan

COMPLEXITATEA TERITORIALĂ A RISCURILOR ŞI CATASTROFELOR
V. Sorocovschi

PERCEPŢIA HAZARDELOR NATURALE. REZULTATELE UNUI SONDAJ DE OPINIE DESFĂŞURAT ÎN ROMÂNIA (OCTOMBRIE 2001-DECEMBRIE 2002)
S. Cheval

MODALITĂŢI DE APRECIERE A RISCURILOR DE POLUARE A SOLURILOR CU METALE GRELE
N. Florea, Gh. Ianoş

LES CAUSES ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉCHERESSE EN GRÈCE
P. Maheras, Konstantia Tolika, Christina Anagnostopoulou

TENDINŢELE ŞI ANOMALIILE EXTREMELOR TERMICE ŞI PLUVIOMETRICE ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI
Elza Hauer, Adina-Eliza Croitoru, C. Pavai

RISCURI CONDIŢIONATE DE EXCESUL DE UMIDITATE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A TERITORIULUI AGRICOL DIN PARTEA DE SUD-VEST A ROMÂNIEI
Gh. Ianoş

DEFICITUL PLUVIOMETRIC CA FENOMEN CLIMATIC DE RISC. SECETA DIN OLTENIA
V. Pleniceanu, C. Golea

RIVER RUNOFF EXTREMES AND TENDENCIES: FACTORS OF RISK LIKELY RELATED TO GLOBAL CLIMATE
G. Pandi, I. Mika

INUNDAŢIILE – ÎNTRE NATURAL ŞI ACCIDENTAL
Gh. Romanescu

PHENOMENES GEOGRAPHIQUES DE RISQUE DANS LA DEPRESSION DE LA TRANSYLVANIE
V. Surdeanu, V. Sorocovschi

LAND USE IN RELATION TO CLIMATE AND HYDROLOGY IN FINLAND
R. Solantie

LACURILE DE BARAJ ANTROPIC – ÎNTRE NECESITATE ŞI MODIFICĂRI ALE MEDIULUI
P. Gâştescu, B. Driga, Maria Sandu

IMPACTUL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE ASUPRA DINAMICII RELIEFULUI
Maria Rădoane, N. Rădoane

EVALUAREA RISCURILOR LA BARAJE ŞI A CELOR INDUSE DE COLMATAREA ACUMULĂRILOR DE PE VALEA SOMEŞULUI CALD
Gh. Şerban, Liana Bursaşiu

FENOMENUL DE POLUARE ACCIDENTALĂ A APEI ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI ARIEŞ
R.H. Bătinaş

IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR MINIERE ASUPRA RELIEFULUI ŞI RISCUL GEOMORFOLOGIC INDUS
Maria Hosu

RISCURILE ÎN CONTEXTUL TRANZIŢIEI DEMOGRAFICE ŞI EPIDEMIOLOGICE
J. Benedek, Ed. Schulz

CHANCEN UND RISIKEN DES GOLDBERGBAUS IN DEN MUNŢII APUSENI
Ch. Waack

RISCURI ŞI IMPACT ÎN AMENAJAREA TURISTICĂ A SPAŢIULUI MONTAN
N. Ciangă, St. Deszi

RISCUL GEOGRAFIC ŞI PREŢUL TERENULUI ÎN INTRAVILAN. STUDIUL DE CAZ, LOCALITATEA MICEŞTI, JUD. CLUJ
V. Surd, V. Zotic, V. Puiu, T. Man

RISCURI POTENŢIALE ÎN ZONELE DE FRONTIERĂ
E. Nagy

LES RISQUES NATURELS LIES À LA PLUIE ET À LA SÉCHERESSE : ELABORATION DE CARTES DES PLUIES EXTRÊMES ET DES RISQUES D’INCENDIES DE FORÊT DANS UNE RÉGION MÉDITERRANEENNE: LA TOSCANE (ITALIE)
P. Carrega

UTILIZAREA S.I.G. PENTRU ESTIMAREA RISCULUI DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR EXTREME: EXCESUL DE UMIDITATE ŞI SECETA DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI
I. Haidu, V. Sorocovschi, Z. Imecs

IMPORTANŢA PROGNOZELOR ÎN DIMINUAREA RISCURILOR METEOROLOGICE ŞI HIDROLOGICE
G. Pandi, Fl. Moldovan

CARTOGRAFIEREA, O ALTERNATIVĂ ÎN EVALUAREA RISCURILOR NATURALE
I. Mac, I. Rus, Gh. Şerban

PROBLEME ALE REPREZENTĂRII CARTOGRAFICE A RISCULUI GEOMORFOLOGIC
Florina Grecu