PREFATA

POLISEMIA EVENIMENTELOR GEOGRAFICE EXTREME
I. Mac, D. Petrea

RISK AND LANDSCAPE CHANGES
E. Schulz, K. Fleischer

GESTIONAREA RISCURILOR – O NECESITATE A TIMPURILOR NOASTRE
V. Surdeanu

RISCURILE UMANE
J. Benedek

RISCURILE HIDRICE
V. Sorocovschi

METODE MULTICRITERIALE DE ANALIZA A RISCULUI ENVIRONMENTAL
Diana Reteşan Floca

RISCURI GEOMORFICE IN REGIUNEA DE CONTACT INTERJUDETEANA DIN NORD-VESTUL ROMANIEI
I. Irimus

DEFICITUL PLUVIOMETRIC CA FENOMEN CLIMATIC DE RISC ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI
F. Moldovan, V. Sorocovschi, I. Holobâcă

RISCURI DETERMINATE DE TEMPERATURILE EXTREME ŞI DE CANTITĂŢILE MAXIME DE PRECIPITAŢII CĂZUTE ÎN 24 DE ORE ÎN
NORD-VESTUL ROMÂNIEI
Adina-Eliza Croitoru, Elza Hauer, Maria Mihăilescu

ZONA DE COASTĂ MARINĂ CU REFERIRI LA SECTORUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE – CARACTERISTICI GEOGRAFICE, IMPACTE,
MANAGEMENT
P. Gâştescu, B. Driga

RISCUL ÎN ACTIVITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR
G. Pandi

RISCURI HIDRICE ÎN BAZINUL INFERIOR AL RÂULUI ARIEŞ
V. Sorocovschi, Gh. Şerban, R. Bătinaş

TIPOLOGIA RISCURILOR DIN BAZINUL INFERIOR AL ARIEŞULUI
P. Cocean

CONSIDERAŢII PRIVIND IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI RISCURILE INDUSE DE ACTIVITĂŢILE TURISTICE
Şt. Dezsi, N. Ciangă, Gabriela Rotar

ANALIZA PERCEPŢIEI ŞI ACCEPTABILITĂŢII RISCURILOR ENVIRONMENTALE - PREMIZĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE
L. Floca, Diana Reteşan Floca

ANALIZA DE FRECVENŢĂ ŞI EVALUAREA CANTITATIVĂ A RISCURILOR
I. Haidu