Cuvânt înainte

LANDSCAPE AND DISEASES. THE MIDDLE HOLOCENE SAHARA: A DEVELOPMENT OF CULTURAL LANDSCAPE AS RESULT OF A RISK-ORIENTED BEHAVIOUR
E. Schulz

PERCEPŢIA ENVIRONMENTALĂ ŞI RĂSPUNSURILE UMANE FAŢĂ DE RISC
V. Sorocovschi, I. Mac

DROUGHT: COULD TODAY’S HAZARD BECOME TOMORROW’S NORM?
Marieta P. Staneva, C. G. Knight

RISCUL ENVIRONMENTAL ÎN SĂNĂTATE
Nicoleta Ionac

GEOMORFOLOGIA APLICATĂ ÎN ANALIZA HAZARDELOR NATURALE
Maria Rădoane, N. Rădoane

FENOMENELE DE RISC GEOGRAFIC DIN PERSPECTIVA AMENAJĂRII TERITORIULUI
J. Benedek

RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT STRATEGIES
Dana Goţiu

RISK AND RISK MANAGEMENT IN A TROPICAL REGION- VIETNAM THROUGH AN AFRICAN EYE
E. Schulz, R. Herret

INTERCONECTIONS BETWEEN A DELTA AND ITS DRAINAGE BASIN. STATE-OF-THE-ART (THE CASE OF DANUBE DELTA)
P. Gâştescu, D. Ciupitu

PERCEPŢIA RISCURILOR INDUSE DE INUNDAŢII. REZULTATUL UNUI SONDAJ DE OPINIE DESFĂŞURAT ÎN DEALURILE CLUJULUI ŞI DEJULUI
V. Sorocovschi

ANALIZA VARIABILITĂŢII SPAŢIALE A UNOR INDICI DE APRECIERE SECETELOR
I. Minea, I. C. Stângă

PERIOADELE DEFICITARE PLUVIOMETRIC ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI
I. Holobâcă

RISCURI INDUSE DE AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ A IAZURILOR DE PE VALEA ŞESULUI (CÂMPIA TRANSILVANIEI)
Gh. Şerban, V. Sorocovschi, I. Fodorean

RISCURI DEMOGRAFICE
T. Rotariu

MUTAŢII STRUCTURALE ALE POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI RISCURILE ASOCIATE
L. Nicoară

RISCURI GEOPOLITICE ŞI ECONOMICE PRIVIND ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN TRIADA PROTAGONIŞTILOR ECONOMIEI MONDIALE
E. Nagy

ACCIDENTELE NUCLEARE ŞI MEDIUL
S. Ciulache

RISCURI ANTROPICE CAUZATE DE ACTIVITĂŢI MINIERE ÎN ZONA BORŞA (JUD. MARAMUREŞ)
B. Driga, Gh. Niculescu, V. Chendeş, D. Călin, D. Ciupitu, Mihaela Şerban, S. Zaharia

RISCURILE GENERATE DE ACTIVITĂŢILE MINIERE ÎN PERIMETRUL EXPLOATĂRII ROŞIA MONTANĂ – IMPLICAŢII HIDRICE ENVIRONMENTALE
R. Bătinaş

ÎNTOCMIREA HĂRŢII RISCULUI LA AVALANŞE. STUDIU DE CAZ: CIRCUL ŞI VALEA GLACIARĂ BÂLEA (MASIVUL FĂGĂRAŞ)
M. Voiculescu

EVALUAREA RISCULUI DE EROZIUNE A SOLULUI ÎN BAZINUL SOMEŞULUI MIC PRIN APLICAREA MODELĂRII GIS
R. Mihăiescu, T. Man, M. Oncu