The present work was supported by  CNCSIS  through Grant IDEI 2549/2008.

 

DIGITAL GEOGRAPHIC DATA UTILIZATION IN SIMULATING TOXIC ROAD ACCIDENT
J. Kolejka

 

LESSONS FROM HISTORICAL DIKE BREACHES IN THE CARPATHIAN-BASIN
L. Nagy

 

LES AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES A L’ÉCHELLE DES GRANDS COURS D’EAUX TROPICAUX BRÉSILIENS: LES POLITIQUES ET LA DISTRIBUTION SPATIALE
D. P. Martins, J. P. Bravard, J. C. Stevaux

 

VULNERABILITATEA AŞEZĂRILOR RURALE. PUNCTE DE VEDERE
V. Sorocovschi

 

CONSTRÂNGERI, PRAGURI ŞI STĂRI ENVIRONMENTALE DE RISC ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
I. Mac, Maria Hosu

 

RISCUL DOBORÂTURILOR DE ARBORI ÎN ROMÂNIA (CAUZELE)
Octavia Bogdan, Maria Coşconea

 

CINEMATICA UNUI SECTOR DE VERSANT. STUDIU DE CAZ VALEA VULPII (PODIŞUL TÂRGU MUREŞULUI)
R. Negru, Z. Nagy, M. Cigher, Nicoleta Goron

 

CHANGES IN THE CARPATHIAN BASIN DROUGHTS FREQUENCY IN THE LAST THREE HUNDRED YEARS
I. Pálfai

 

METEOROLOGICAL GROUND FOG FORECAST TOOLS
Cristian Nichita, Elza Hauer

 

FENOMENE ŞI PROCESE HIDRICE DE RISC FLASH FLOODS AS NATURAL HAZARDS IN HUNGARY, WITH SPECIAL FOCUS ON SW HUNGARY
Sz. Czigány, E. Pirkhoffer, Sz. Á. Fábián, Nóra Ilisics

 

LACUL STÂNCA-COSTEŞTI ŞI ROLUL SĂU ÎN ATENUAREA INUNDAŢIILOR PE RÂUL PRUT
Gh. Romanescu, C. Stoleriu, A.M. Romanescu

 

RISCURILE INDUSE DE FENOMENELE DE INGHEŢ PE RÂURILE TÂRNAVA MARE TÂRNAVA MICĂ ŞI NIRAJ IN SUBCARPAŢII TRANSILVĂNENI ŞI SPAŢIUL MONTAN LIMITROF
D. Raduly