PREDICTION OF DESERTIFICATION RISK USING RECOMMENDED EUROPEAN METHODOLOGY AND GIS TECHNIQUES. STUDY CASE: THE PREFECTURE OF KILKIS IN NORTHERN GREECE
N. Silleos, Ines Cherif, J. Kolejka, G. Silleos, F. Katsogiannos

LE RISQUE HYDROLOGIQUE URBAIN : LE CAS DES EAUX SOUTERRAINES A LIMOGES (FRANCE)
L. Touchart, E. Coudert

RISCURILE GEOMORFICE ŞI PLANNINGUL TERITORIAL. APLICAŢIE ÎN PERIURBANUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
I.– A. Irimuş

VULNERABILITATEA COMPONENTĂ A RISCULUI. CONCEPT, VARIABILE DE CONTROL, TIPURI ŞI MODELE DE EVALUARE
V. Sorocovschi

INTERACŢIUNEA ATMOSFERĂ-BIOSFERĂ ÎN CICLUL TERESTRU AL CARBONULUI
Elza Hauer, C. Nichita, Stela Cuna, Adina-Eliza Croitoru

SECETELE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
C. Mihailescu, V. Cazac, I. Boian, I. Galiţchi

YEARS WITH DROUGHT IN CARPATHIAN BASIN DURING THE 18-20TH CENTURIES
I. Pálfai

RISCUL IERNILOR CALDE ÎN ROMÂNIA (CU APLICAŢII LA IARNA 2006-2007)
Octavia Bogdan, I. Marinică, N. Rusan, Simona Rusu

PERIOADA CANICULARĂ 16-25 IULIE 2007 ÎN ROMÂNIA
T. Tudose, F. Moldovan

INTERVALE PLUVIOMETRICE CRITICE LA VEST DE MUNŢII APUSENI
Adina-Eliza Croitoru, F. Moldovan, Carmen-Sofia Dragotă

ZĂPADA CA FACTOR DE RISC ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC TISA
K. Konecsny

QUALITATIVE ASSESSMENT OF FLOOD-INDUCED MATERIAL RISK IN CÂMPENI TOWN
V. Arghius, Corina Arghius

ANALIZA VIITURILOR SPONTANE FORMATE IN DATA DE 18 IUNIE 2006 PE CURSURILE MICI DE APĂ DIN BAZINUL MIJLOCIU AL ARIEŞULUI
V. Arghiuş

REPARTIŢIA ÎN SPAŢIU A INDICATORILOR DE CALITATE PE PRINCIPALELE RÂURI DIN BAZINUL TÂRNAVEI ŞI RISCURILE INDUSE
Melinda Vigh, G. Pandi

PERCEPŢIA RISCURILOR INDUSE DE INUNDAŢII. REZULTATUL UNUI SONDAJ DE OPINIE DESFĂŞURAT ÎN ORAŞELE DIN BAZINUL TÂRNAVEI
Andreea Conţiu, H. V. Conţiu

LE TOURISME CROISSANT DANS LE PARC TORRES DEL PAINE EN PATAGONIE CHILIENNE ET LES RISQUES POTENTIELS SUR LA BIODIVERSITÉ
Thora Martina Herrmann, Alina Aron Costina, M. Costina

EVALUAREA VULNERABILITĂŢII ŞI A REZILIENŢEI COMUNITĂŢILOR UMANE DIN ŢARA HAŢEGULUI
Dana Goţiu, V. Surdeanu

THE RISKS OF GLOBAL WARMING TO THE AUSTRIAN WINTER TOURISM INDUSTRY
Ph. G. Berkessy

POTENŢIALUL SOCIO-ECONOMIC ŞI NATURAL ÎN APRECIEREA VULNERABILITĂŢII AŞEZĂRILOR RURALE DIN CÂMPIA SOMEŞANĂ
Ramona Flavia Ratiu

Recenzii