Revista Riscuri si Catastrofe este publicata sub egida si cu sustinerea financiara a

FACULTATII DE GEOGRAFIE, UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

punand la dispozitie, in mod liber, materialele publicate pentru citire, download, printare.

 

“Riscuri şi catastrofe” este una din revistele ştiinţifice ale Facultăţii de Geografie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România. Revista a apărut în anul 2001 sub egida Laboratorului de riscuri şi hazarde din cadrul Centrului de Geografie Regională, iar din 2011 sub auspiciile Centrului de Cercetare a Hazardelor si Riscurilor Geografice din cadrul Facultăţii de Geografie.

Revista are  apariţie semestrială  şi  oferă  specialiştilor din diferite domenii date despre noţiunile şi conceptele legate de riscuri şi catastrofe şi rezultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu. Cunoaşterea mecanismelor de producere în timp şi spaţiu a fenomenelor şi proceselor de risc se  realizează prin cercetări minuţioase efectuate de specialişti din diverse domenii ale ştiinţei.Între aceştia un rol de seamă revine geografilor prin faptul că fenomenele şi procesele respective sunt manifestări ale câmpurilor geografice, iar desfăşurarea lor  este supusă legităţilor temporo-spaţiale. Realizările obţinute în cunoaşterea profundă a fenomenelor şi proceselor de risc îşi găsesc aplicabilitatea în politica de gestiune, în previziunea şi prevenirea lor, precum şi în reconstrucţia mediului afectat.

Publicaţia înserează teme de mare interes ştiinţific focalizate pe mai  multe aspecte: abordări conceptuale şi metodologice; procese şi fenomene geomorfice, climatice şi hidrice de risc pe teritoriul României sau a altor state ale lumii, riscuri induse de activităţi antropice; gestiunea riscurilor şi catastrofelor etc.

În cel nouă volume apărute până în prezent sunt incluse studii elaborate pe tema riscurilor de către membrii colectivului academic de la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca şi de specialişti de la alte universităţi şi institute de cercetare din ţară (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Oradea, Tg. Mureş, Suceava , Sibiu etc.) şi străinătate (Franţa, Italia, Grecia, Germania, Ungaria, Cehia, Croaţia, Canada etc.).

Invităm pe membrii colectivului academic din facultatea noastră şi colegii din ţară şi străinătate să participe la publicarea în revista noastră a rezultatelor cercetărilor intreprinse în domeniul riscurilor şi hazardelor naturale şi antropice.