număr dedicat conferinţei

 

AERUL ŞI APA

COMPONENTE ALE MEDIULUI

 

 

ZIUA MONDIALĂ


A METEOROLOGIEI ŞI A APEI

 

 

 

20-21 Martie 2009

CLUJ NAPOCA

ROMANIA

 

COMITETUL STIINTIFIC                                           CUPRINS VOLUM