Pigeon, Patrick (2005), GEOGRAPHIE CRITIQUE DES RISQUES, Editura Economica & Antropos, Paris, 217 p.
I. A. Irimuş

 

Irimuş, Ioan Aurel (2006), HAZARDE SI RISCURI ASOCIATE PROCESELOR
GEOMORFOLOGICE ÎN ARIA CUTELOR DIAPIRE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca , 287 p.
D. Petrea

 

A BRIEF REPORT ON THE "FORM-OSE POST-GRADUATE TRAINING SCHOOL 2006” – MULTIRISK: CONCEPTS TO APPROACH MULTIPLE HAZARDS AND RISKS
Dana Goţiu