Ledoux, Bruno ( 2006), La gestion du risque inondation, Editions TEC&DOC, Londre – Paris – New York, 770p.

 

Dana Goţiu, Virgil Surdeanu (2007), Noţiuni fundamentale în studiul hazardelor naturale. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, (141 p., 12 figuri, 21 tabele şi 223 titluri bibliografice)

 

IAG REGIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY

“Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions”