Organizaţia Naţiunilor Unite, forumul cel mai reprezentativ al lumii contemporane, a recomandat comemorarea anumitor momente, evenimente, resurse, acţiuni, activităţi etc. în anumite zile ale fiecărui an. Celor două componente majore ale mediului - aerul şi apa - au fost dedicate, întâmplător sau nu, două zile consecutive ale fiecărei primăveri.

Ziua Mondială a Apei este comemorată din 1993, la 22 martie, cu scopul iniţial de atrage atenţia asupra celor peste un miliard de oameni, care nu au acces la apă potabilă curată. Ziua Mondială a Meteorologiei, la 23 martie, celebrează intrarea în vigoare, în anul 1950, a Convenţiei OMM, care a pus bazele acestei organizaţii.

De-a lungul timpului sărbătorirea celor două zile a devenit o tradiţie în foarte multe ţări ale lumii. Acest lucru este o consecinţă firească a importanţei pe care cele două subsisteme ale mediului înconjurător o au pentru viaţa şi activitatea omului. În prezent, printre multe alte probleme, societatea omenească este preocupată şi de cele asociate cu mediul hidro-atmosferic: prevenirea şi combaterea efectelor negative ale fenomenelor climatice şi hidrice de risc, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a apei, gospodărirea cât mai eficientă a resurselor de apă. Se poate spune, fără nici o reţinere, că atât aerul, cât şi apa, reprezintă astăzi probleme vitale pentru viaţa şi sănătatea planetei noastre, ca sistem unitar, dar şi în privinţa subsistemelor componente. Importanţa sublinierii creşte şi în contextul schimbărilor climatice actuale, care impietează în primul rând asupra resurselor hidrice ale Terrei.

Facultatea de Geografie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin colectivul de hidrologi şi meteorologi care activează în cadrul Catedrei de Geografie Fizică şi Tehnică, a considerat oportun să promoveze ideea sărbătoririi acestor două zile. Gândurile noastre s-au îndreptat spre comemorarea celor două evenimente printr-o manifestarea ştiinţifică, ce poate îmbrăţişa deopotrivă activitatea de cercetare, didactică şi practică, în direcţia cunoaşterii resurselor mediului aerian şi hidric. Din acest motiv a fost organizată manifestarea ştiinţifică intitulată “Aerul şi apa – componente ale mediului înconjurător”. Am dorit ca participarea la manifestarea noastră să cuprindă toate laturile activităţii în domeniu, de la personalităţi ştiinţifice de renume, până la practicieni de recunoscută competenţă.

Suntem bucuroşi şi recunoscători că demersul nostru a fost receptat şi s-a bucurat de multă atenţie, atât la instituţiile de învăţământ, de cercetare, de specialitate şi cele operative din ţară, cât şi de unele instituţii din străinătate.

Desigur că obiectivele noastre nu ar fi putut să se realizeze fără suportul mai multor instituţii angrenate în activităţile de monitorizare şi management a mediului aerian şi hidric, din oraşul nostru. De aceea, aducem mulţumirile noastre sincere tuturor celor care ne-au sprijinit, moral şi material, pentru a ne duce la bun sfârşit obiectivele propuse.

Printre aceste obiective s-a numărat şi publicarea comunicărilor susţinute la manifestarea ştiinţifică organizată pentru a marca Ziua Mondială a Apei şi Ziua Mondială a Meteorologiei, 2009. Volumele apărute cu acest prilej, un număr dedicat al revistei “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, respectiv un număr dedicat al revistei “Riscuri şi catastrofe”, reprezintă argumentul care demonstrează cel mai bine faptul că eforturile noastre nu au fost zadarnice. În cele două reviste au fost publicate peste 60 lucrări ştiinţifice, de înaltă ţinută, abordând aspecte teoretice sau strict legate de activitatea practică. Le mulţumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezenţa lor, atât la manifestarea ştiinţifică, cât şi în paginile revistelor amintite, şi le promitem că întâlnirea cu primăvara de la Cluj-Napoca se va repeta şi în anii care vor veni.

 

Prof. univ. dr. Pandi Gavril

Conf. univ. dr. Florin Moldovan