Ori de câte ori abordăm riscurile se pun o serie de întrebări, considerate absolut fireşti într-o perioadă în care omul nu îşi mai permite neglijarea cauzelor ce stau la baza unor procese ce se transformă în propriile sale inconveniente: care este segmentul structural din matricea procesului respectiv ce înmagazinează practic riscul ? este el conţinut în structura intimă a fenomenului natural sau apare ca o  abatere fortuită de la un un deziderat uman ? unde şi când trebuie intervenit pentru a obţine eficienţă maximă  în neutralizarea riscurilor ? etc. Comparaţia cu întrebările puse în alte domenii este permanent posibilă, cea mai adecvată fiind cu ceea ce se întâmplă în medicină unde depistarea preventivă a cauzelor de boală are aceleaşi efecte benefice cu reliefarea precoce a riscurilor şi anihilarea lor în natură.

Etapa actuală a cercetărilor în domeniu se caracterizează încă prin aspecte extensive, în sensul canalizării preocupărilor înspre inventarierea tipurilor de riscuri, a reliefării particularităţilor lor de acţiune şi interacţiune, a efectelor pe care ele le au asupra diverselor ipostaze ale economicului, socialului sau environmentalului. Există insă şi abordări care vizează fenomenele de risc prin prisma raporturilor de intercondiţionare cu alte fenomene, originea şi evoluţia insidioasă a multor categorii de riscuri etc.

Culegerea de studii propusă alăturat reprezintă un bun exemplu al diversificării şi aprofundării preocupărilor geografice asupra fenomenelor de risc. Reunind autori români şi străini, volumul demonstrează încă o dată ancorarea studiilor într-o stringentă actualitate, nu numai la nivel regional, dar si planetar. Cele patru secţiuni ale cărţi grupează abordările conceptuale şi metodologice, raporturile dintre riscuri şi peisaj, riscurile umane şi tehnogene (o arie a preocupărilor în continuă expansiune) precum şi elemente de cartografiere şi evaluare cantitativă a riscurilor.

Prin acest volum, al treilea dintr-o serie ce a stârnit un interes în creştere în rândul cercetătorilor, Laboratorul de riscuri şi hazarde al Centrului de Geografie Regională din Cluj Napoca se apropie tot mai mult, într-o manieră convingătoare, de-o viitoare revistă ştiinţifică de înaltă ţinută.

  

                                                                                  Pompei Cocean