Laboratorul de „Riscuri şi hazarde naturale şi antropice”, din cadrul Centrului de Geografie Regională de pe lângă Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai îşi confirmă activitatea ştiinţifică efervescentă prin editarea unui nou volum de studii pus la dispoziţia specialiştilor din varii domenii de introspecţie geografică. Aflat sub îngrijirea unui pasionat şi priceput cercetător - am numit astfel pe d-l prof.univ.dr. Victor Sorocovschi - cel de-al doilea volum dedicat fenomenelor şi proceselor de risc tinde, prin punctualitatea apariţiei şi valoarea analizelor întreprinse, să devină o revistă ştiinţifică de referinţă pentru domeniul în cauză.

            O simplă parcurgere a sumarului propus este edificatoare pentru actualitatea mai mult decât stringentă a temelor abordate: modificările climatice resimţite atât de acut, problema frecvenţei secetelor, inundaţiile, poluarea. Nu lipsesc nici riscurile derivate din acţiunea antropică materializată în construirea lacurilor de acumulare, în modul de utilizare a terenurilor sau dezvoltarea activităţilor industriale. Semnalăm, de asemenea, preocupările de natură metodologică ale unor autori, vizând noi modalităţi de cartare a unor categorii de riscuri.

            Un alt merit incontestabil al volumului de faţă este dat de prezenţa între coperţile sale, pe lângă contribuţiile unor geografi români cunoscuţi, aparţinând mai multor centre universitare (Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Suceava, Craiova) a unor studii elaborate de specialişti în problematica riscurilor şi hazardelor din Franţa (P. Carrega), Grecia (P. Maheras, Konstantia Tolika, Christina Anagnostopoulou), Germania (Ed. Schulz, Ch. Waack), Finlanda (R. Solantie). Este un semn bun, ce ilustrează deschiderea colaborării geografilor clujeni cu majoritatea absolută a specialiştilor în riscuri şi hazarde din ţară, dar şi cu reprezentanţii unor şcoli geografice din multe ţări europene. El împlineşte astfel unul dintre dezideratele majore ale Facultăţii de Geografie din Cluj Napoca: de-a fi prezentă, prin cercetătorii săi, în avangarda preocupărilor ştiinţifice de profil actuale.

 

 

                                                                                  Pompei Cocean